Vejledning 01. Overblik over bogen Computerspil

Bogen Computerspil er som sådan ikke svær, men der er rigtig mange punkter og punkters underpunkter. Her er et forsøg på et overblik ud fra deres indholdsfortegnelse. Mange af punkterne giver sig selv, men her og der har jeg knyttet ekstra kommentarer til.

Kapitel 1. Om computerspil

 • Computerspillets historie
 • Genrer: … simpel inddeling i action-, adventure-, strategi-, simulation-, sandkasse- og hybridspil, men også en mere løs opdeling efter f.eks. stemning
 • Computerspil som kommunikation
 • Computerspil og studiekompetencer
  • At spille computerspil
  • Kolbs læringscirkel: … hvordan lærer vi
  • Øvelse: Brain it on! og Kolb
  • Læringsstile: … aktivisten, reflektoren, teoretikeren og pragmatikeren samt Howard Gardners 9 intelligenser
  • Øvelse: Brain it on! og læringsstile:

Kapitel 2. Spilproduktion i praksis

 • Vandfaldsmetode.
  … den traditionelle udviklingsmodel til huse og motorveje
 • Iterativ proces
  … dvs. agile metoder, hvor man går frem i cirkler, ikke lige fremad
 • Scrum
  … en populær agil metode
 • Andre metoder
 • Beta Dwarf
 • Scrum hos BetaDwarf

Kapitel 3. Teori bag spil

 • Præproduktion
  … det, man gør, inden man går i gang. Krav, ide, koncept, ressourcer, roller, målgruppe, marked, koncept, tidsplan
  • Kravspecifikation: … hvilke krav stilles til spillet
  • Konceptudvikling: … hvilke ideer og koncepter udvikler vi fra
   • Metoder
   • Idéudviklingsmetoder
   • Idéudvikling hos BetaDwarf
   • Øvelse: Find spillets USP
  • Koncept … hvilke roller er der brug for (blandt holdet bag spillet), og hvordan skal de fordeles
  • Ressourcer: … hvilke ressourcer har man til rådighed og hvordan fordeles det mest optimalt?
  • Roller: … hvilke roller er der brug for, og hvordan skal de fordeles?
   • Projektleder
   • Spildesigner
   • Level designer
   • Grafiker
   • Lyddesigner
  • Målgruppe: … hvem er spillet henvendt til? Hvilken type af spiller retter man det mod? Achievers, killers, explores, socializers
  • Marked: … findes spillet allerede på markedet? Og er der overhovedet et marked for den type spil
   • Kvantitative metode
   • Kvalitativ metode
   • Opstil tese
   • Øvelse: Tese
   • SWOT: … analyse på Strengt, Weaknesses, Oppotunities og Threats
  • Koncept: … hvordan skal spillet se ud og hvilke funktioner skal det indeholde?
  • Tidsplan: … hvilke milepæle er der i jeres proces, og hvornår skal de være klar?
 • Produktion
  • Skitser
   • Flowcharts
   • Skitser hos BetaDwarf
  • Koordinering og prioritering
   • Tre prioriteringsniveauer
   • Fælles platform
   • Trello: … et projektstyringsværktøj
   • Koordinering og prioritering hos BetaDwarf
  • Løbende dokumentation
 • Postproduktion
  • Test
   • Hvorfor teste
   • Testmetoder
   • Summativ eller formativ test
   • Testtyper
   • Systemtest
   • Usability test
   • Felt-test
  • Evaluering
   • Evaluering af produkt
   • Øvelse: Evaluering af produkt
   • Evaluering af proces
   • Øvelse: Simpel post-mortem
  • Distribution og markedsføring
   • The long tail
   • Øvelse: Find medierne
   • Markedsføring hos BetaDwarf
  • Software
   • Spiludviklingsprogrammer
   • 3D programmer
   • 2D programmer
   • Lydprogrammer

Kapitel 4. Gamification

 • HERTIL