Modul 09 – 11. Teori bag spil

Øvelser

09.1 Udfyld skemaet 2 og 2

Vurder i hvor høj grad egenskaberne passer godt/neutral/dårligt til spillertypen. Begrund dit valg. Du kan downloade skemaet nedenfor

KillersAchieversSocializersExplores
Sensation
Fantasy
Narrativ
Challenge
Fellowship
Discovery
Expression
Underkastelse

9.2 Analyse af et spil

•Vælg et spil, du kender godt. 

  • Vurdér hvilke dele at LeBlancs taksonomi spillet lever op til?
  • Hvilke dele af taksonomien passer på? Begrund dine påstande med eksempler. 

Forberedelse: Mest til underviseren

  • Læs de 2 sidste afsnit i bogen: https://computerspil.systime.dk. Afsnittende hedder hhv. Teorien bag spil og Gamification.