Modul 06 – 08. Spilproduktion i praksis 1

Øvelser

6.1 Repetion med World of Warcraft

 • Nævn de grundlæggende spil genrer
 • Nævn forskellige spillertyper
 • Hvilke spillertyper passer til hvilke spil
 • Undersøg World of Warcraft. Kender du ikke spillet, så Google det, se billeder/video og/eller få et andet gruppemedlem til at fortælle dig om spillet
  • Beskriv vha. traditionel taksonomi
  • Beskriv vha. den mere udvidede form for taksonomi. Se herunder
  • Hvilke typer spiller vil spillet primært tiltale

6.2 Hvilken projektmetode

 1. Nina og Niels Nyrig har købt et (dyrt) ældre hus med privat strand. De har også købt en (dyr) arkitekt, som har tegnet et nyt (dyrt) hus til dem. De tager på en (dyr) ferie et par måneder på Maldiverne (på et dyrt hotel), og da de kommer hjem, er det gamle hus revet ned, og det nye hus er parat til dem. Hvilken model
 2. Nina vil gerne have en ny sofa, men hun er meget i tvivl om hvilken. Hun har aftalt med en møbelbutik, at de leverer 3 sofaer, som hun så kan se inde i huset. Da de er leveret, beder NIna dem pænt om at hente 2 mere fra møbelhuset. Hun vurderer og vurderer, men til sidst beslutter hun sig. Folkene fra møbelhuset får gode drikkepenge den dag som tak for deres tålmodighed. Hvilken model
 3. Niels arbejder for Verdensfirmaet A/S. Han har bøvl med en leverandør i Singapore. Han rejser ud og snakker med ham og får lavet om på nogle ting. Det viser sig, at leverandøren også er utilfreds med det firma, som Niels arbejder for. De aftaler at forbedre nogle ting, og at holde en løbende dialog om mulige flere forbedringer. Hvilken model
 4. På Ninas arbejde går de over til Office 365, dvs. online Office. Leverandøren installerer programmerne på en server i skyen, data overføres i weekenden, alle får et online kursus og vupti er man i gang. Hvilken model
 5. Det viser sig, at en hel del folk i administrationen har svært ved Office 365. NInas firma køber et firma til at afdække problemerne. Man har aftalt med firmaet, at man holder møder hver 2 uger med administrationen indtil problemerne er løst. Hvilken model

Ekstra opgaver

 • Du arbejder med en udviklingsopgave for Østjyllands Museum https://museumoj.randers.dk/museer-og-aabningstider/museum-oestjylland-randers/, hvor du udvikler et nyt koncept til dem med henblik på at tiltrække flere unge besøgende. Hvilken udviklingsmodel vil du foretrække og hvorfor. Begrund dit svar
 • Hvilken model bruger du typisk, når du skal lave en større opgave i gruppearbejde her på HTX. Diskuter gerne svaret.

6.3 Hvilken spillertype er du

 • Gæt på, hvilken spillertype du er: Stræber, social, udforsker eller dræber. Du kan sagtens være flere typer, men en af dem vil typisk være din foretrukne
 • Tag testen her: http://matthewbarr.co.uk/bartle/. Passer testen med dit gæt ovenfor.

6.4 Præproduktion

Gå sammen i grupper og del følgende roller ud. Alle i gruppen skal have en rolle. At have en rolle vil sige, at man har det overordnede ansvar for området og skal præsentere området, når jeres præpositin er færdig. Ud over det hjælpes man selvfølgelig ad om opgaverne i gruppen.

 • Projektleder (styre-myre). Holder styr på tidsplanen og styrer gruppens ressourcer. Ansvarlig for dokumentation
 • Ansvarlig for krav, idé og konceptudvikling
 • Ansvarlig for spillets udformning
 • Marketing ansvarlig. Hvem er målgruppen og er der et marked

Selve opgaven: I skal i grupper prøve at gennemføre en præproduktion, som I skal præsentere.

Del 1. Præproduktion

 • Med inspiration i bogen lav en præproduktion. Brug jeres eget spil fra starten af timen, men skulle det være, så er det også ok at bruge “World of Avatar” eller et helt 3. spil. Eneste krav er, at spillet ikke skal findes i virkeligheden, og at I skal have en præsentation
 • Gå igennem bogens forskellige punkter, dvs. krav, idé og konceptudvikling helt til tidsplanen og noter ned, hvordan I vil gribe det an. Jeres tidsplan behøves ikke at være super detaljeret, men få det overordnede godt på plads
  • I skal lave en swot-analyse
  • I skal prøve at se, hvordan I kan bruge Steam og Steamspy
 • Lav en forside og 2 undersider i spillet i billedbehandling, som skal indgå i jeres præsentation.
 • Find ud af, hvad der overordnet er nice-to-have og need-to-have i spillet. Dvs. hvad gør I, hvis tidsplanen skrider og I ikke kan nå at kode hele spillet

Del 2. Præsentation og rettelser

 • Når I har klar, holder vi samling i grupperne lige som før. Underviseren deltager så vidt muligt i mødet. Da vi arbejder agilt, vil der sikkert være rettelser. De rettelser skal I så gennemføre efterfølgende i opgave 6.5.
 • Hver rolle skal præsentere sit eget arbejde i præsentationen, så alle skal sige noget.

6.5 Produktion

Nu skal vi så tæt på at lave en produktion, som vi overhovedet kan uden at kode.

 • Start med at implementer rettelserne
 • I skal prøve nogle værktøjer af
  • Kravspecifikation skal være ok
  • Lav 1 eller 2 personaer
  • I skal lave minimum 10 user stories, gerne flere
  • Prioriter user stories
  • I skal lave enabler stories efter behov
  • Lav flowcharts/rutediagrammer som et minimum så det dækker det overordnede forløb. Men gå gerne dybere ned. Der er ikke krav om et bestemt værktøj, men https://app.diagrams.net/ kan anbefales
  • Prøv gerne moodboards af

Forberedelse: Mest til underviseren