Modul 05. Principper for brugervenlighed og test

5.1 Teoretisk brugervenlighed

Start med at tage en kopi af skemaet nedenfor: Alternativt kan du downloade det her:

NORMANS PRINCIPPERØVRIGE PRINCIPPER
1. Visibility. Er det de vigtigste ting, der er synlige?
2. Constrains/begrænsninger. Har jeg kun de valgmuligheder, som jeg rent faktisk skal bruge
3. Affordance/indbydende. Det er nemt at se, hvad produktet skal bruges til, og hvordan man gør
4. Mapping/overblik
Sammenhængen mellem det vi gør, og effekten af det vi gør
5. Consistency/overensstemmelse
Ligner symbolerne dem, jeg er vant til at se?
6. Feedback/tilbagemelding
Forstod appen/hjemmesiden, hvad jeg ville?

Nedenfor ser du et pluk af designprincipper fra lærebogens Afsnit 5.5 Flere love om design og brugervenlighed https://www.bliv-klogere.dk/laerebog-emne-01-interaktionsdesign/#55_Flere_love_om_design_og_brugervenlighed. Sæt principperne ind i skemaet. De kan godt placeres ind flere steder:

Fra afsnit 5.5

 • Hicks Lov: Jo flere valgmuligheder vi har, jo længere tid er vi om at tage en beslutning
 • Fitts lov: Jo større et mål er, jo hurtigere/nemmere er det at ramme. Og jo tættere målene er på hinanden, jo hurtigere/nemmere er de at ramme
 • KISS. KISS står for “Keep IT Simple and Stupid”
 • FTF. FTF står for “Putting First Things First”

Fra afsnit 5.6. Tips til at gøre din app/hjemmeside brugervenlig. Prøv linket, ellers findes afsnittet lige under afsnit 5.5 Flere love om design og brugervenlighed.

 • Placer altid menuen og overskriften det samme sted på siderne
 • Du skal kunne navigere videre fra alle sider til alle sider
 • Kontaktoplysninger kan med fordel stå nederst
 • Overskriften på siden skal altid hedde det samme som menupunktet. Klikker du på menupunktet “Kontakt”, så skal den side, du lander på, have overskriften “Kontakt” og intet andet. Forsiden er en mulig og eneste eventuelle undtagelse
 • Alle link er understreget eller på anden måde markeret som link, så de skiller sig tydeligt ud fra resten af teksten
 • Tydelige og forståelige fejlmeddelelser
 • Overskriften skal stå højt på siden og det samme sted hver gang

Bonusopgaver

 • Hvor vil du placere gestaltlovene i skemaet, hvis de overhovedet skal ind i skemaet?
 • Placer alle principper fra afsnit 5.3 Jacob Nielsens 5 principper for brugervenlighed i dit skema. Principperne er her:
  1. Nem at lære
  2. Effektivt at bruge
  3. Nemt at huske
  4. Feedback på fejl
  5. Tilfredsstillende at bruge

5.2 Afsluttende opgave interaktionsdesgn:

I skal nu lave en afsluttende opgave, som kommer rundt i det meste omkring interaktionsdesign. Slutproduktet er en rapport, som I skal fremlægge.

Det første spørgsmål tager vi sammen. De næste 3 skal I lave i grupper 2 og 2.

Oplægget til opgaven

Signe Sprint og Kim Kilometer bor sammen, og de har begge 2 fået arbejde i Kolding. De er glade for at løbe, og de overvejer at melde sig ind i en lokal løbeklub:

Del 1.Kort analyse

 • Start med en kort analyse: Hvilken af de 2 sider synes du generelt er mest brugervenlig? Brug fagudtryk i din argumentation.
 • Hvilken side er nemmest at forstå, hvis du som Lene og Søren gerne vil løbe på et motionshold. Argumenter for dit svar

Del 2. En mere dybdegående analyse

 • Vælg 1 af de 2 sites og analyser dem mere i dybtedn både grafisk og mht. brugervenlighed. Tag gerne skærmdumps til at underbygge dine argumenter.
  • Bemærk at hvis der er problemer med visningen til Kolding KFUM Atletik & Motions hjemmeside, så klik løs på de forskellige link på siden. Pludselig virker den

Del 3. Brugertest

 • Design en brugertest for en af siderne og gennemfør den. Lån nogen fra en anden gruppe til at være testbruger.
 • Skriv en rapport over din brugertest. Download et eksempel herunder
 • Hvilke andre typer test kunne være relevante og hvorfor?

Del 4. Designforslag til en ny forside

 • Lav et oplæg til en ny hjemmeside med brug af værktøjer efter behov, herunder skitser en prototype til en ny forside for Kolding KFUM Atletik & Motion. Du bestemmer selv, hvad du vil bruge til at designe med, men du skal kunne argumentere for dit design.
 • Lav mindst 4 user stories pr gruppemedlem og prioriter dem
 • Ekstra opgave;: Design flere sider
 • Ekstra opgave: Implementer dele eller hele dit design i Wix

Forberedelse

Læs kapitel 5 Brugervenlighed og test i lærebogen til og med afsnit 5.6 Tips til at gøre din app/hjemmeside mere brugervenlig.

Fokus til din læsning

 • Hvorfor er interaktionsdesign vigtigt
 • Hvad går Normans 6 designprincipper ud på
 • Kan du genfinde nogle af designprincipperne i din hverdag? Designprincipperne gælder også almindelige brugsting som f.eks. en mobil eller en kaffemaskine.