Modul 03 – 05. Introduktion til spil

Øvelser

3.1 Fremtidsspil. 2 og 2, evt. 3

Opfind et spil, som kan blive hvermanseje på et tidspunkt ude i fremtiden. Eksempel: PokemonGo var umuligt i 2005. Nettet var dyrt, man havde mobiltelefoner men ikke smartphones. Men i 2017 har alle smartphones og billigt internet, og så blev et spil i augmentet reality muligt. Noget af det, alle måske har i fremtiden, kan være: Droner, virtual-reality briller, små private flyvemaskiner, robotter, selvkørende biler/selvkørende løbehjul mv.

Kom ind på følgende:

 • Lav en beskrivelse af spillet. Herunder hvordan spillet adskiller sig fra, hvad vi gør i dag. Hvad går spillet ud på, hvilke teknologier bruges. Du må gerne supplere med en skitse f.eks. i PowerPoint
 • Lav et forslag til en forside i Photoshop/GIMP. Gerne 1 forslag pr gruppemedlem, så alle får arbejdet med billedbehandling.
 • Gem dit forslag, vi skal bruge det senere

3.2 Grundlæggende spilgenrer. 2 og 2, evt. 3

Vi kan arbejde med 5 – 6 grundtyper af spil

 • Actionspil. Tju-bang spil
 • Adventurespil. Gå-på-opdagelse
 • Strategispil. Vær smartere end de andre
 • Simulationsspil. Lege, at man udfører et eller andet
 • Sandkassespil. Her bygger du selv
 • Hybrid (blanding)

Se videoerne og typebestem spillene:

 1. SimCities of Tomorrow https://www.youtube.com/watch?v=7txfEiLaGwo&t=2s
 2. Shadow of the Colossus https://www.youtube.com/watch?v=pdZQ98mWeto
 3. Minecraft: https://www.youtube.com/watch?v=MmB9b5njVbA
 4. Civilization VI https://www.youtube.com/watch?v=yKUFvo3_FYQ&t=1s
 5. Forza. Motorsport https://www.youtube.com/watch?v=yutTE32A69o

Flere opgaver:

 • Hvilken type spil er PONG? www.ponggame.org
 • Hvilken type spil er dit fremtidsspil fra første opgave?
 • Find selv 1 spil pr gruppemedlem (f.eks. dit ynglingsspil), som du kategoriserer på samme måde. Du skal kunne argumentere for dit valg. Husk at spil sagtens kan have elementer fra flere typer spil.

3.3 Udvidet gennrebestemmelse af spilgenrer. 2 og 2 evt. 3

Inden du går i gang: Opgaven er en diskussionsopgave. Dvs. argumenter gerne for og imod.

Her er en udvidet definition af spiltyper fra bogen:

GenreForklaring
PlatformGenren kan tage navn efter, hvilken platform spillet er skabt til, for eksempel arkadespil, massive multiplayer online-spil eller mobilspil. 
StemningGenren kan tage navn efter stemningen i spillet, for eksempel horrorspil. Eller hvad med ”Red dead redemption”?
KontekstGenren kan tage navn efter, hvilken kontekst det spilles i, for eksempel casual games og party games. 
FormålGenren kan tage navn efter formålet med at spille, for eksempel education games. 
MålGenren kan tage navn efter, hvilket mål der skal opfyldes for at vinde spillet, for eksempel tower defense games og survival games. 
HistorienGenren kan tage navn efter den type historie, spillet fortæller, for eksempel eventyrspil. 
TemaGenren kan tage navn efter spillets overordnede tema, for eksempel sportsspil eller krigsspil. 
ReglerGenren kan tage navn efter spillets regler, for eksempel turn-based strategy eller real-time tactics. 
RealismeGenren kan tage navn efter, hvor realistisk spillet er, for eksempel simulation eller fantasy. 
PerspektivGenren kan endda tage navn efter, hvilket perspektiv brugeren ser begivenhederne fra, som first person shooter. 
 • De spil, der var i opgave 03-2, var sikkert nemme at genrebestemme. Vælg 3 af spillene fra før og genrebestemme dem mere detaljeret ud fra nedenstående skema.
 • Beskriv dit fremtidsspil ud fra den udvidede genrebeskrivelse
 • Vælg til sidst et spil, du kender godt og genrebestem det. Først efter de 5 enkle genrer fra opgave 03-2, bagefter med skemaet nedenfor. Hvor mange forskellige genrer kan du komme på, som kan beskrive netop det spil? Er der nogen genrer, som giver mere mening end andre? Eksempel: For et horrorspil vil stemningen være super vigtig, mens det for Minecraft nok er ret så ligegyldigt.
 • Til sidst: Diskuter hvilken form for genrebeskrivelse, der giver mest mening. Den enkle, den udvidede eller en blanding.

Skema til opgaven:

GenreForklaring
Platform
Stemning
Kontekst
Formål
Mål
Historien 
Tema
Regler 

3.4 Spillere og spiltyper. 2 og 2

Argumenter for, hvordan spil- og spillertyper passer sammen. Brug gerne skemaet

StræberUdforskerDræberSocial
Actionspil
Adventurespil
Strategispil
Simulationsspil
Hybrid

Hvilken spillertype vil dit fremtidsspil, som du fandt på i opgave 02-1 i starten af modulet, appelere til?

3.5 Spil til markedet

Et firma “World Games” har ud fra markedsundersøgelser besluttet, at de vil lave et spil, hvor man primært sigter mod udforskere og sociale spillere.

 • Du deltager i konkurrencen.
 • Lav en PowerPoint, som skal bruges til at sælge spillet. PowerPointen skal indeholde
  • Spillets navn
  • En kort beskrivelse af spillet
  • En begrundelse for, hvorfor spillet rammer markedet
  • En forside (poster til spillet), 1 forslag pr gruppemedlem
  • En kategorisering af spillet
  • Hvilke intellegenser appelerer spillet til
  • Bonusopgave: Lav et eller flere eksempler på, hvordan spillet skal fungere ud fra f.eks. en PowerPoint
  • Bonusopgave: Lav billeder fra spillet, f.eks. fra forsiden

De 9 intelligenser fra bogen

 • Musikalsk/kreativ intelligens (Tidligere klassifikation: Musisk – Kreativt opfattende)
 • Sproglig/verbal intelligens
 • Kropslig/kinæstetisk intelligens (idræt, håndværk)
 • Logisk/matematisk intelligens
 • Visuel/rumlig intelligens/spatial intelligens
 • Interpersonel intelligens/social intelligens
 • Intrapersonel intelligens/personlig intelligens
 • Den naturalistiske intelligens/Naturalistik intelligens
 • Den Eksistentielle intelligens/Livsklog intelligens

Er du god til:

 • Spil med kringlede baner: Spatial intelligens
 • Sociale spil: Interpersonel intelligens
 • Nitendo Wii: Kropslig/kinæstetisk intelligens
 • Skak: Logisk/matematisk intelligens

Forberedelse. Mest til underviseren