02.2.1 Spillaboratoriet/Game Lab

Inden du går i gang: Du skal have en brugerkonto hos www.code.org. Det er det samme sted, som bliver brugt til øvelserne for begynderne. Nu bruger vi bare Game Lab i stedet for App Lab. Du finder både App Lab og Game Lab ved at gå ind under Create (1). I fald-ned menuen (2) vælger du enten App Lab (3) eller Game Lab (4). Se dine tidligere arbejder bl.a. under View all projects … (5).

Det kan være en fordel at skifte sproget til dansk.

Øvelser

Jeg har sat mulighederne op som øvelser, men du plukker selv, hvad der passer til dig. Vær ikke bange for at opholde dig lidt ekstra tid i Game Lab. Den måde, man laver spil på i Unity, er ret så tæt på Game Lab.

  • Øvelser 2.2.1.0 er super nem og ment som en opstartsøvelse
  • Hvis du vil holdes i hånden og lære det helt fra start, så lav øvelse 2.2.1.1
  • Øvelse 2.2.1.2 er lang men meget professionel. Her får du lært alle aspekter af at kode spil, og det kan du tage med dig over i Unity. Den er især god for dig, som gerne vil lære kodning i dybden men foretrækker, at du i Game Lab frem Visual Studio hele tiden har grafik til at hjælpe dig til at overskue koden. Men øvelserne er grundige
  • Den sidste mulighed er at lave et spil uden for alt for mange grundige øvelser. Men du skal høre på en kvinde med et ret så morsomt indisk-engelsk (hun ser indisk ud, så jeg tror, at hendes accent er indisk). Linket finder du under øvelse 2.2.1.3
  • En sidste mulighed er selv at finde øvelser.

2.2.1.1 Nem øvelse til en start: Flappy bird

Forudsætning: Log ind på Game Lab og hav styr på kodeudtryk som variable, sekvens, forgrening-betingelse, arrays og loops, events, funktioner og kommentarer. Hvis du er dygtig, så hav i tankerne, at i Unity bruges sproget C# (udtales c-sharp). C# inddeler variabler i bl.a. floats (kommatal), integers (heltal), strings (strenge, til tekst) og bools (ja-nej variable).

2.2.1.2 Vil du holdes i hånden fra start?

  • Se den første Hour of code video fra Play Lab (1) eller (2), så er du kørende: https://code.org
  • Undervejs bemærk om du genfinder nogle af kodeudtrykkene: Variabel, sekvens, forgrening/betingelse, loops, arrays, events, funktioner og kommentarer.

2.2.1.2 Game Lab tutorial med kode

Nu bliver det mere seriøst. Nu skal vi kode, men du får en guide hele vejen. De første øvelser med at tegne er nok ikke så spændende, men tag dem med alligevel. Du kommer virkelig i dybden med tingene i dette kursus.

Du finder starten her: https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/1/levels/1 (1), hvor du lander på level 1 (2). Hvis du klikker på fald-ned pilen (3) …

… så kan du mange flere kurser (1). Skroller du yderligere (2), så kommer der endnu flere kurser til syne.

Her er en oversigt over lektionerne. Du plukker selv

*** = Vigtig øvelse, som du skal have en ret god grund til at springe over
** = Interessant øvelse. Se den an og lav den, hvis den giver mening for dig
* = Ikke så vigtig. Lav den, hvis du ikke kan lade være

Du kan få et hurtigt overblik over videoerne på siden her https://code.org/educate/gamelab. Siden er vist nedenfor. Bemærk at du kan gå til øvelserne ved at klikke på Try it now under hver video (1), (2) og (3) samt alle efterfølgende videoer.

LEKTION KOMMENTAR
1. Drawing in Game Lab *Meget basal. Se de 2 videoer og vurder, om du vil lave øvelserne. Det kan være en idé, hvis du føler dig meget usikker. Link til videoerne: Video 1. Drawing in Game Lab – part 1: https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/1/levels/3?section_id=4414537 og video 2. Drawing in Game Lab – part 2. https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/1/levels/5?section_id=4414537
2. Shapes and Parameters *Fortsætter i samme skure som ovenfor. Kunne du lide de første øvelser, så fortsæt gerne.
3. Variable **Video 3. Introduction to Variables: https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/3/levels/2?section_id=4414537. Ret så basal, men lav øvelser, hvis du er usikker på variable.
4. Random Numbers *Ikke super vigtig. Kik på det kort og vurder, om du vil lave den. Jeg anbefaler det ikke.
5. Sprites ***Video 4. Introduction to Sprites https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/5/levels/2?section_id=4414537 og video 5. The Animation Tab: https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/5/levels/6?section_id=4414537 Sprites er essentielle, når vi laver spil. Så se som minimum videoerne og lav et passende antal øvelser
6. Sprite proporties **Se den kort igennem og se, om du finder noget spændende. Den udbygger, hvad du har lært under punkt 5.
7. Text ***Nem og ganske nyttig. Du lærer at arbejde med tekst
8. The Draw Loop ***Video 6. The Draw Loop https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/8/levels/1?section_id=4414537. Meget vigtigt for en forståelse af, at meget i spil arbejder i loops
9. Sprite Movement ***Video 7. Animating with Sprites https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/9/levels/2?section_id=4414537. Meget vigtig video og prøv øvelserne af bagefter
10. Conditionals ***Video 8. Boolean expressions. https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/10/levels/2?section_id=4414537. Igen en vigtig video, og prøv øvelserne af bagefter
11. Keyboard Input ***Ingen videoer, men du kan ikke undvære at arbejde med det. For selvfølgelig skal man kunne gøre noget i spillet ved at brugerne klikker på tasterne
12. Mouse Input **Video 9. If-else statements https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/12/levels/2?section_id=4414537. Se videoen igennem og prøv det af. Men det er ikke så svært.
13. Velocity **Video 10. Velocity https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/13/levels/2?section_id=4414537: Se videoen og prøv lidt af, men igen er det ikke så svært.
14. Collision Detection **Ikke super svært, men du skal prøve det af. Collision Detection spiller en stor rolle for os i spil.
15. Complex Sprite Movement **Prøv og se, det er ret sjovt. Lav min 1 – 3 øvelser.
16. Collisions **Samme som ovenfor. Lav 1 – 3 øvelser, for vi har mange collisions i spil
17. Functions ***Video 11. Functions https://studio.code.org/s/csd3-virtual/lessons/17/levels/1?section_id=4414537. Se videoen og lav øvelser. Du skal forstå functions, så du ikke er i tvivl om, hvad der sker.
18. Project: Design a Game **Lav evt. et af projekterne. Når du er igennem, så er du super klar til at gå til Unity

2.2.1.3 Direkte til “biddet” på indisk-engelsk

Video serien her får dig, i modsætning til 2.2.1.2, hurtigt fremad. https://www.youtube.com/watch?v=EfF3H-2x-5Q&list=PLclLFTXJ9Qki4NYknkI28eAqzYTIjnLqP.